Takstblad 2017 - 2018 & 2018 - 2019

Aconto afregningspriser for regnskabsåret 01.06.2017-31.05.2018

    Ecls. moms Incl. moms  
A Grundafgift 1.987,00 2.483,75 kr./stik
B Årsafgift (op til 8.500 m3 run) 8,66 10,83 kr./m3/rum
  Årsafgift (over 8.500 m3 rum) 4,33 5,41 kr./m3/rum
  Årsafgift (over 12.000 m3 rum) 2,17 2,71 kr./m3/rum
  Forblivelsesafgift  1,08 1,35 kr./m3/rum
C Forbrugsafgift 360,00 450,00 kr./MWh
   Energispare bidrag pr forbruger  225,00  281,25  kr.

Budgetpriser for aconto i perioden 01.06.2018-31.05.2019

    Excl. moms incl. moms  
A Grundafgift 1.990,00 2.487,50 kr./stik
B Årsafgift (op til 8.500 m3 rum) 9,00 11,25 kr./m3/rum
  Årsafgift ( over 8.500 m3 rum) 4,50 5,63 kr./m3/rum
  Årsafgift (over 12.000 m3 rum) 2,25 2,81 kr./m3/rum
  Forblivelsesafgift 1,13 1,41 kr./m3/rum
C Forbrugsafgift 480,00 600,00 kr./MWh
   Energispare bidrag pr. forbruger  225,00  281,25  kr.

Incitamentstarif.

Årets gennemsnitlige returtemperatur.

< 30 gr. C giver en belønning på 5,00 kr. pr. MWh pr. gr. C under 30gr. C

30-35 gr. C er neutralt område.

>35 gr. C gives en bod på 5,00 kr. pr. MWh pr. gr. C over 35 gr. C

Tilslutningsbidrag.

  Excl. moms Incl. moms  
Stikledninger 400,00 500,00 kr./m
Rumafgift (op til 1.000 m3 rum) 19,00 23,75 kr./m3
Rumafgift ( over 1.000 m3 rum) 2,00 2,5 kr./m3
Rumafgift beregnes af m3 opvarmet rum      
Dog altid mindst 300 m3 ved nye forbrugere      

Gebyrer.

  Excl. moms incl. moms  
For sent indbetaling 100,00 125,00 kr./gang
Lukning 0,00 0,00 kr./gang
Genåbning 625,00 781,25 kr./gang
Flytteaflæsning 200,00 250,00 kr./gang
Renter ved for sent indbetaling påføres årsopgørelsen med diskontoen + 7%