Nye priser

30. november 2018

Forbrugerinformation

Efter de første 7 mdr. drift i varmeåret 2018-19 må bestyrelsen desværre konstatere, at den budgetterede varmepris pr. MWh på 410 kr. eksl. moms ikke holder.

Vi er nødt til at hæve denne til 480 kr.pr.MWh for de sidste 2 a conto opkrævninger i februar 2019, som dækker december, januar og februar, samt maj 2019, som dækker marts, april og maj.

Årsagen til dette tiltag er mindre indtægter fra el-produktion på gasmotoren og lidt mindre levering af biogasvarme fra Arla sammen med øgede driftomkostninger.

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen