Rødkærsbro Fjernvarmeværk følger reglerne i Persondataloven

  med hensyn til beskyttelse af følsomme forbrugeroplysninger.

  Rødkærsbro Fjernvarmeværk har indgået persondataaftaler

  med aktuelle underleverandører vedrørende forbrugernes

  målerdata og afregningsdata. 

  Klager kan indgives til Datatilsynet på hhv. dt@datatilsynet.dk eller på telefon 3319 3200

  Ved spørgsmål bedes man henvende sig til

  driftsleder Michael Rasmussen på 8665 8808