Målerudskiftning

Fra ultimo nov. 18 til ultimo maj 19 vil i blive kontaktet af VVS Ulrik Winther ifbm. aftale for udskiftning af fjernvarmemåler.
Med venlig hilsen
RFV
29. november 2018