Mission og mål

En mission definerer det fundamentale formål med en virksomheds eksistens og beskriver hvorfor virksomheden eksistere og hvad virksomheden gør for at opnå virksomhedens vision.

Vision for Rødkærsbro Fjernvarmeværk er:
Levering af tilstrækkelig varme, med høj oppetid til rimelige priser

Hvert efterår afholder bestyrelsen og varmemesteren et strategimøde hvor der opstilles en række mål for det kommende år. Disse mål konkreticeres efterfølgende i en række handlingsplaner der skal tilsigte at målene opnåes.

Målene for Rødkærsbro Fjernvarmeværk er for nuværende defineret som:

 • Konkurrencedygtig varmepris
 • Tilstrækkelig fremløbstemperatur
 • Høj leveringsevne (99,99%)
 • Høj afkøling
 • Miljøvenlig varme
 • Gennemføre energibesparelser
 • God forbrugerinformation
 • Gode samatbejdsrelationer med værkets stakeholders
 • Udvide forsyningsområdet hvor det er økonomisk og teknisk forsvarligt
 • Forblive forbrugerejet
 • Drive værket efter detaljerede forretningsplaner og forretninsgange
 • Forbedre kommunikationen med forbrugere, samarbejdspartnere og offentlige myndigheder