Generalforsamling i Rødkærsbro Fjernvarmeværk.

 

 

På den ordinære generalforsamling hos Rødkærsbro Fjernvarmeværk torsdag den 30. september i Rødkærsbro Hallen mødte der 28 forbrugere og gæster op.

 

Som generalforsamlingens dirigent blev Kim Dongsgaard valgt uden modkandidat.I beretningen orienterede formanden Frede Hansen om et godt driftsår, hvor den grønne omstilling var blevet fuld gennemført med lån af renset spildevand fra Rødkærsbro Mejeri, Arla Foods til varmepumpernes fremstilling af fjernvarme og modtagelse af overskudsvarme for Mejeriets biogasmotor. Beretningen blev taget til efterretning uden yderligere bemærkninger.

Forretningsfører Flemming Christensen gennemgik regnskabet for juni-året 2020-21. Omsætningen havde været 9,1 mio. kr. og balancen var på 16,9 mio. kr. efter årets afskrivninger. Resultatet blev et stort rundt nul, som det skal være efter Varmeforsyningsloven, idet overskuddet var blevet udbetalt til forbrugerne. Regnskabet blev herefter godkendt.

For et standardhus på 130 m² blev prisen for 2019-20 inkl. moms 16.347 kr. For det kommende varmeår er budgetprisen sat til det samme.

Fjernvarmeværket er nu 75,3% grøn og i det kommende år forventes dette at stige til 80%. Hvis man måler på CO₂-udledning pr. forbruger er dette reduceret over de sidste 5 år fra 5,9 tons til 2,5 tons, svarende til 58%. I det nye driftsår forventes dette reduceret til 2,0 tons.

Under valgene blev Flemming Ø. Christensen og Tine A. Andersen genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater. Bestyrelsen består herudover af Marius Kristensen, Palle Rydal og Frede Hansen. Palle Hummelhøj Munkholm blev nyvalgt som bestyrelsessuppleant uden modkandidat.

Torben Christensen blev genvalgt som revisor uden modkandidat.                          Allan Poulsen blev genvalgt som revisorsuppleant uden modkandidat.

 

Formanden fandt, at den grønne omstilling, de 8.4 mio. kr. til områdefornyelse i byen og den grønne fjernvarme havde medvirket til den øgede bosættelse i Rødkærsbro, idet året havde givet 9 nye forbrugere og der er mange flere på vej i det nye år.

Formanden sluttede generalforsamlingen med en tak til samarbejdspartnerne, de fremmødte ejere og til dirigenten. Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri blev takket for det loyale samarbejde om varmen og miljøet.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Frede Hansen som formand, Marius Kristensen som sekretær og Flemming Christensen som forretningsfører.