Personale

Driftleder

Michael Rasmussen

86658808

Mobil 26496403 

 

Bogholder

Janne Søborg

js@rkfjv.dk