Om os

Rødkærbsro Fjernvarmeværk A.m.b.a. blev stiftet den 9. januar 1962, hvor en kreds af borger i byen havde taget initiativet i 1961 ved at indkalde til nogle borgermøder med henblik på at undersøge muligheden for at etablere en forbrugerejet kollektiv varmeforsyning efter samme model, som en del andre større byer havde etableret.

Kort tid efter blev første spadestik taget. Værket blev af taktiske årsager placeret midt i byen/forsyningsområdet på den gamle dyreskueplads.

Varmeproduktionen startede i efteråret 1962 og havde ved opstart 139 forbruger. 6 år senere nåede værket en milepæl med 200 forbrugere. I dag er der tilsluttet 575 forbrugere.

Den oprindelige bestyrelse
Den oprindelige bestyrelse bestod af  Henning Jensen, Jens T. Birk, Peder Lykke, Agner Andersen, Gunnar Knudsen, E. Højmark Thomsen og Sigurd Demstrup. Henning Jensen var formand de første 10 år. Samtidig var han forretningsfører i de første 6 år.

Stor kontinuitet og engagement i bestyrelsen og personale
Bestyrelsen har været præget af stor kontinuitet og engagement blandt bestyrelsesmedlemmerne gennem årerne. Eksempler herpå er Arne Borg Jensen der var medlem af bestyrelsen i 28 år og heraf 21 år som en dygtig formand, hvor værket undergik store forandringer så som overgang til naturgasforsyning og investering i en stor gasmotor. Af andre nøgle-bestyrelsesmedlemmer kan der endvidere nævnes Svend Åage Schmidt(27 år i bestyrelsen), Flemming Ø. Christensen(32 år i bestyrelsen) og Marius Kristensen(28 år i bestyrelsen). Marius er fortsat en del af bestyrelsen.

Værket har også, i form af tidligere varmemester Knud Eriksen, haft glæde af stor stabilitet ifht driften af værket. Knud var varmemester i hele 28 år.

Fra olie til naturgas(og biogas)
Fjernvarmeværket blev etableret som et oliefyret varmeværk, og overgik i 1986 til at være 
et naturgasfyret varmeværk på kedeldrift indtil 1994, hvor varmeværket overgik til den nuværende driftsform som decentral kraftvarmeværk med en gasmotor og el-enerator.

Varmeværket er i dag bestykket med følgende hovedanlæg:
En Rolls-Royce gasmotor af typen KVGS16G4, med en ydelse på 2,695 MW-el.
En Euro-Therm gasfyret kedel, årgang 1986 med en ydelse på 4,000 MW-varme


Den producerede el sælges på det frie el-marked via NEAS. Naturgassen konktraktes på det frie gasmarked med varierende leverandører.

Produktionen i et normalår er ca. 24.000 MWh:
8.000 MWh-el
16.000 MWh varme.