Pressemeddelelse

Dato:  07.05.21.

 

 

 

Pressemeddelelse.

 

Rødkærsbro Fjernvarmeværk A.m.b.a. tilbyder nye forbrugere i vort forsyningsområde i Rødkærsbro gratis fjernvarmestik ved tilslutning til det eksisterende fjernvarmenet i perioden 1. juni til 31. december 2021.

Gratis stik tilbydes for at understøtte den positive udvikling i nybyggeriet i Rødkærsbro. Endvidere for at støtte den grønne omstilling ved udskiftning af gamle oliefyr, fastbrændselsanlæg og gl. varmepumper.

Rødkærsbro Fjernvarmeværk leverer fjernvarme, hvor ca. 70% er grøn fjernvarme. De resterende ca. 30% fremstilles på naturgas.

Den grønne fjernvarme kommer dels fra Rødkærsbro Mejeri, Arla Foods biogasmotor, hvor biogassen kommer fra to lokale gårdbiogasanlæg, dels fra Mejeriets rensede spildevand som Fjernvarmeværket låner til vore 4 varmepumper, der løfter de ca. 20°C varme vand til de ca. 70°C varme fjernvarmevand.

I øvrigt er aftalerne med Arla Foods om Biogasvarme og om lån af renset spildevand i år blevet forlænget fra 10 år til 20 år fra varmepumpeanlæggets driftsstart i 2017. Dette giver basis for lavere fjernvarmepriser fremover.

 

 

 

Med venlig hilsen

Rødkærsbro Fjernvarmeværk A.m.b.a.
Frede Hansen

Formand

4068 6688